Mon11182019

Last update03:51:33 AM GMT

Back Thông Cáo Báo Chí Báo Cáo Tài Chính

Báo Cáo Tài Chính

BÁO CÁO TỔNG HỢP THU

  • PDF.
BÁO CÁO THU
QUỸ HỔ TRỢ SINH VIÊN NGHÈO HIẾU HỌC DUY XUYÊN
 
BÁO CÁO TỔNG HỢP THU CHI NĂM TRONG HAI NĂM
( 2010 – 2011 VÀ 2011 – 2012 )
 

- Báo cáo thu năm 2010 >>

- Báo cáo thu năm 2011 >>

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP CHI

  • PDF.
BÁO CÁO CHI
QUỸ HỔ TRỢ SINH VIÊN NGHÈO HIẾU HỌC DUY XUYÊN
 
BÁO CÁO TỔNG HỢP THU CHI NĂM TRONG HAI NĂM
( 2010 – 2011 VÀ 2011 – 2012 )
 

- Báo cáo chi năm 2010 >>

- Báo cáo chi năm 2011 >>

- Bảng tổng kết vốn vay sinh viên năm thứ I (2010 - 2011), (2011 - 2012)

- Bảng tổng kết vay vốn sinh viên năm thứ II (2011 - 2012)