Mon11182019

Last update03:51:33 AM GMT

Back Giới thiệu Thành viên ban sáng lập

Thành viên sáng lập

THÀNH VIÊN BAN SÁNG LẬP QUỸ

  • PDF.
- Ông Nguyễn Văn Tuấn - Doanh nhân                                        Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Ngọc Thúy- Giáo viên nghỉ hưu                             Phó ban
- Ông Trần Văn Minh - Đại diện Hội khuyến học huyện Duy Xuyên
- Ông Võ Thiện Tịnh - Đại diện Phòng Giáo dục và đào tạo Duy Xuyên.
- Ông Văn Phú Đợi - Đại diện Phòng LĐTBXH huyện Duy Xuyên.
- Ông Hà Văn Ngọc - Đại biện trường THPT Nguyễn Hiền
- Ông Ngô Đình Phú- Đại diện trường THPT Lê Hồng Phong.
- Ông Đoàn Công Đường- Đại diện trường THPT Sào Nam.
- Ông Lê Văn Công - Đại diện TTGDTX huyện Duy Xuyên.
- Ông Trần Châu Khanh- Đại diện BLL hội đồng hương huyện Duy Xuyên tai TP. Hồ Chí Minh