Fri11152019

Last update03:51:33 AM GMT

Khoa học

Nhiều học sinh Hà Nội nghỉ học vì rét đậm

  • PDF.

Rét đậm đột ngột 10 độ C đã khiến nhiều phụ huynh cho con em nghỉ học. Có trường mẫu giáo số cháu đến lớp chỉ hơn một nửa. Chị Đoàn Thị Minh Tâm, Hiệu trường Trường mầm non Hướng Dương (Ba Đình) cho biết, hôm qua có hơn 300 cháu đến lớp, nhưng hôm nay chỉ còn hơn 200.

Đọc thêm...

Nhiều học sinh Hà Nội nghỉ học vì rét đậm

  • PDF.

Rét đậm đột ngột 10 độ C đã khiến nhiều phụ huynh cho con em nghỉ học. Có trường mẫu giáo số cháu đến lớp chỉ hơn một nửa. Chị Đoàn Thị Minh Tâm, Hiệu trường Trường mầm non Hướng Dương (Ba Đình) cho biết, hôm qua có hơn 300 cháu đến lớp, nhưng hôm nay chỉ còn hơn 200.

Đọc thêm...

Nhiều học sinh Hà Nội nghỉ học vì rét đậm

  • PDF.

Rét đậm đột ngột 10 độ C đã khiến nhiều phụ huynh cho con em nghỉ học. Có trường mẫu giáo số cháu đến lớp chỉ hơn một nửa. Chị Đoàn Thị Minh Tâm, Hiệu trường Trường mầm non Hướng Dương (Ba Đình) cho biết, hôm qua có hơn 300 cháu đến lớp, nhưng hôm nay chỉ còn hơn 200.

Đọc thêm...

Nhiều học sinh Hà Nội nghỉ học vì rét đậm

  • PDF.

Rét đậm đột ngột 10 độ C đã khiến nhiều phụ huynh cho con em nghỉ học. Có trường mẫu giáo số cháu đến lớp chỉ hơn một nửa. Chị Đoàn Thị Minh Tâm, Hiệu trường Trường mầm non Hướng Dương (Ba Đình) cho biết, hôm qua có hơn 300 cháu đến lớp, nhưng hôm nay chỉ còn hơn 200.

Đọc thêm...