Fri11152019

Last update03:51:33 AM GMT

Back Nguồn quỹ Doanh nghiệp Xây dựng gia đình hiếu học, cộng đồng khuyến học

Xây dựng gia đình hiếu học, cộng đồng khuyến học

  • PDF.

Nhận thức sâu sắc quan điểm “giáo dục là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của toàn dân”, những năm qua, tỉnh ta luôn quan tâm đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, góp phần tích cực cho nền giáo dục tỉnh nhà ngày càng phát triển vững chắc. 

 

Từ nền tảng của phong trào xã hội hóa giáo dục, hoạt động khuyến học, khuyến tài không chỉ được triển khai đồng bộ trong các nhà trường mà còn lan rộng tới các khu dân cư, các dòng họ và mỗi người dân. Những tiêu chí của gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học được Hội Khuyến học các cấp phổ biến rộng rãi đến các thôn, xóm và từng hộ gia đình để các gia đình, các dòng họ có phương hướng phấn đấu. Nhằm từng bước xã hội hóa phong trào khuyến học, khuyến tài, Hội Khuyến học các cấp đã chủ động phối hợp với các tổ chức, đoàn thể như: Hội Phụ nữ, Hội CCB, Đoàn Thanh niên, Hội Người cao tuổi, Ủy ban MTTQ... tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, hội viên, đoàn viên và toàn thể nhân dân về công tác khuyến học, khuyến tài; phối hợp chặt chẽ với các nhà trường trên địa bàn để nắm bắt tình hình học tập của học sinh và tạo điều kiện giúp đỡ kịp thời; đồng thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các trường theo tiêu chí trường chuẩn quốc gia. Hàng năm, các cấp Hội Khuyến học đã phối hợp với các nhà trường vận động cha mẹ học sinh ký cam kết với nhà trường về việc thực hiện tốt các phong trào thi đua và các cuộc vận động do ngành Giáo dục phát động như: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”... Nhằm hỗ trợ cho phong trào thi đua “Hai tốt” của các nhà trường, các cấp hội đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng kịp thời các giáo viên dạy tốt, các em học sinh có thành tích cao trong học tập, học sinh nghèo vượt khó học giỏi... Từ đó, giúp các em có động lực thi đua, chăm ngoan, học tập tiến bộ, nhất là con em các gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Xác định vai trò của gia đình hiếu học là tế bào của phong trào khuyến học, Hội Khuyến học các cấp luôn chú trọng tới việc xây dựng kế hoạch phát triển các mô hình gia đình hiếu học, cộng đồng khuyến học tiêu biểu, nhằm từng bước phát triển thành phong trào rộng khắp. Từ thực tiễn của cuộc vận động xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học, Hội Khuyến học tỉnh đã từng bước bổ sung và cụ thể hóa các tiêu chí về gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học, cơ quan, đơn vị khuyến học... Đến nay, 100% xã, phường, thị trấn đã xây dựng được Hội Khuyến học, thu hút hơn 125.000 hội viên tham gia sinh hoạt. Năm 2011, toàn tỉnh đã phát triển thêm được 280 chi hội khuyến học thôn, làng, khu phố, cơ quan, trường học, dòng họ... Nhiều ban khuyến học dòng họ từ khi được thành lập đã hoạt động tích cực và có những quy định chặt chẽ để các gia đình, các cá nhân đều có trách nhiệm tham gia khuyến học, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi giữa các gia đình, các dòng họ. Hàng năm, các chi hội khuyến học, dòng họ khuyến học và gia đình hiếu học đều tổ chức tổng kết công tác khuyến học và tổ chức khen thưởng cho các cháu đạt thành tích cao trong học tập. Đây chính là nguồn động viên, khích lệ tinh thần to lớn, tạo động lực giúp con em địa phương quyết tâm phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện trên bước đường học tập để lập thân, lập nghiệp.

Nhằm phát huy vai trò của cộng đồng trong công tác khuyến học, Hội Khuyến học các cấp đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, vận động hội viên và nhân dân xây dựng quỹ hội thông qua các cuộc họp dân, họp chi bộ, các buổi sinh hoạt của các đoàn thể và trên hệ thống loa truyền thanh...; biểu dương gương người tốt, việc tốt trong phong trào khuyến học, khuyến dạy, khuyến tài. Tùy vào điều kiện thực tế của mỗi thôn, xóm, dòng họ mà các chi hội đã có nhiều hình thức, nhiều cách xây dựng quỹ khác nhau như: vận động nhân dân đóng góp, kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân... Năm qua, tổng thu Quỹ Khuyến học đạt gần 13 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, các cấp Hội đã khen thưởng, giúp đỡ hơn 30 ngàn học sinh, sinh viên khá, giỏi, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và cán bộ giáo viên đạt danh hiệu thi đua các cấp. Qua bình xét, năm 2011, toàn tỉnh có hơn 10.000 gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình hiếu học, nâng tổng số gia đình hiếu học lên hơn 170.000 gia đình, đạt gần 70% số gia đình trong toàn tỉnh.

Vũ Hồng Hạnh