Fri11152019

Last update03:51:33 AM GMT

Back Văn hóa Văn hóa Những hình ảnh tiêu biểu trong Lễ kỷ niệm 15 tái lập tỉnh

Những hình ảnh tiêu biểu trong Lễ kỷ niệm 15 tái lập tỉnh

  • PDF.

Lễ kỷ niệm 15 tái lập tỉnh (1997-2012) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh diễn ra giữa đầu tuần này cũng được xem là một lễ hội đa sắc màu và nhiều cảm xúc. Quảng Nam cuối tuần giới thiệu những hình ảnh tiêu biểu.

 

Ông Nguyễn Văn Tuấn phó Chủ tịch hội đồng hương tỉnh Quảng Nam tại TP.HCM, cùng Ông Trương Tấn Sang UV Bộ Chính Trị - Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam và Ông Nguyễn Xuân Phúc UV Bộ Chính Trị - phó Thủ tướng chính phủ về tham dự kỹ niệm 15 năm tái lập tỉnh Quảng Nam


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng hương tỉnh Quảng Nam tại TP.HCM Ông Nguyễn Văn Tuấn

Ông Nguyễn Văn Tuấn phó Chủ tịch hội đồng hương tỉnh Quảng Nam tại TP.HCM trao đổi cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Nam

Lảnh đạo Chính phủ và Tỉnh ủy - UBND tỉnh Quảng Nam chụp hình lưu niệm tại lễ kỷ niệm 15 năm tái lập tỉnh Quảng Nam.


Ông Nguyễn Văn Tuấn phó Chủ tịch hội đồng hương tỉnh Quảng Nam tại TP.HCM, trao đổi cùng phó Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Ảnh: Tuấn Bình